Southern California
Cricket Association

Announcement
SCCA AGM - 2017. | Lionel Senker, a long standing SCCA member and stalwart passed away.. | Bip Kumar passed away. RIP. |

List Of Umpires
1 Amar Satpute
2 Anil Tulpule
3 Arman U Ahmad
4 Ashwin Shah
5 Azzam Haider
6 Bandula Hettiarachchi
7 Chandra Roy
8 Colin Cox
9 Delan Bastian
10 Dennis Heath
11 Dineth Katigoda
12 Errol Dawkins
13 Haroon Rasheed
14 Imran Khan
15 Joydeep Mukherjee
16 Kenny Thomas
17 Keyur Patel
18 Lalith Jayasudar
19 Lalith Sharma
20 M.D.Shawkad Hossain
21 Mahmood Sheik
22 Mahmud Reyaz
23 Manan Chokai
24 Mansoor Mazhavi
25 Mark Azeez
26 Mehul
27 Mihir Gandhi
28 Mukul Kharatkar
29 Nasim Khan
30 Nazim Shirazi
31 Nitesh Anandan
32 Patrick Rawlins
33 Peshaan Wedana
34 Pradeep Patel
35 Prasad Patel
36 Pravin David
37 Richard Blackledge
38 Raihan Khan
39 Ravi Timbavala
40 Rohan Serasinghe
41 Sahaj Patel
42 Sahil Patel
43 Sai Siva Ram
44 Salman Ahamad
45 Shakeel Ahamad
46 Shivam Mehra
47 Sid Patki
48 Suresh Nagavelli
49 Sydney Fitz
50 Thilak Wijedasa
51 Vikas Gupta
52 Vinuth Guru
53 Vishal Vaswa
54 1 Scca Umpire
55 2 Scca Umpire
56 Kalpesh Patel
57 Mark Sood
58 S V Ramani
59 Sunny Ram
60 Nadir Shah
61 P J Goedhals
62 Davis Swaminathan
63 Amit Patel
64 Joseph Deeptha Sellapperuma


copyright © SCCA Powered by : www.cricketlocal.com