Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Anubhav Diwan
(Caribbean)
4 4 0 214 16 1 3 0 72 131.29 53.50
2 7 7 0 204 22 3 2 0 55 117.24 29.14
3 7 7 0 199 14 8 1 0 87 132.67 28.43
4 6 6 0 198 14 6 2 0 75 126.11 33.00
5
Ravi Timbawala
(Vijayta)
7 7 0 192 13 5 2 0 71 117.79 27.43
6 6 6 0 188 11 2 1 0 50 90.38 31.33
7 7 7 0 170 15 6 1 0 73 125.00 24.29
8 5 5 0 169 16 11 2 0 56 192.05 33.80
9
Mohamed Sadiq
(Santa Barbara)
6 5 1 158 23 2 1 0 56 144.95 39.50
10 5 5 0 158 9 7 1 0 72 122.48 31.60
11
Dinusha Heenkenda
(Santa Barbara)
7 7 0 147 15 9 1 0 58 117.60 21.00
12
Gayan Fernando
(Santa Barbara)
7 7 0 141 9 3 2 0 58 127.03 20.14
13
Mazher Khan
(San Diego2)
5 5 0 139 8 4 0 0 47 107.75 27.80
14
Arpit Choudhary
(San Diego2)
6 6 0 134 9 5 0 0 48 134.00 22.33
15
Siddarth Matani
(Caribbean)
5 5 0 133 10 2 0 0 48 129.13 26.60
16
Christopher Lane
(Caribbean)
8 8 0 132 11 6 0 0 44 122.22 16.50
17
Nadun Kariyawasam
(Santa Barbara)
7 7 0 128 3 9 0 0 30 148.84 18.29
18
Prabashitha Caldera
(Santa Barbara)
6 6 0 127 8 6 0 0 31 115.45 21.17
19
Jaideep Reddy
(San Diego2)
6 5 0 126 6 6 0 0 34 114.55 25.20
20 5 5 0 126 7 5 0 0 48 94.03 25.20
21 5 5 0 124 14 5 0 1 100 124.00 24.80
22
Shailesh Calib
(University)
5 5 0 122 14 3 1 0 68 131.18 24.40
23
Muhamamd Akhtar
(Caribbean)
4 4 0 113 7 11 1 0 91 191.53 28.25
24
Sunny Ram
(Vijayta)
7 7 0 108 9 1 0 0 32 88.52 15.43
25
Ritesh Patel
(Inland Empire2)
5 5 0 107 14 2 0 0 38 140.79 21.40
26
Abhishek Vyas
(Vijayta)
4 3 0 98 6 5 1 0 58 134.25 32.67
27 2 2 1 90 9 0 1 0 55 95.74 90.00
28 6 5 1 86 9 2 0 0 30 138.71 21.50
29
Harindu Wijesekera
(Santa Barbara)
5 5 0 85 5 4 0 0 28 126.87 17.00
30
Mehul Dave
(United)
4 4 0 85 10 2 0 0 48 114.86 21.25
31
Shashank Gandhi
(Hollywood1)
4 4 0 85 5 1 0 0 42 86.73 21.25
32
Nicholas Thomas
(Caribbean)
7 6 0 80 4 4 0 0 29 126.98 13.33
33 5 5 0 79 5 3 0 0 33 121.54 15.80
34
Priyank Patel
(Inland Empire2)
5 5 0 77 2 4 0 0 27 113.24 15.40
35
Sandeep Tawakley
(University)
5 5 0 77 4 2 0 0 47 97.47 15.40
36
Maduka De Silva
(Santa Barbara)
3 3 1 76 2 1 0 0 41 176.74 38.00
37
Piyush Gupta
(Caribbean)
5 5 0 76 4 2 0 0 24 111.76 15.20
38
Shubham Pote
(University)
3 3 0 76 11 0 0 0 41 95.00 25.33
39
Umang Parikh
(Caribbean)
7 5 0 75 6 0 0 0 29 127.12 15.00
40 3 3 0 73 5 3 0 0 35 101.39 24.33
41 6 5 0 71 10 2 0 0 36 124.56 14.20
42 3 3 0 71 4 1 0 0 37 114.52 23.67
43 5 5 0 71 2 1 0 0 25 76.34 14.20
44
Sahaj Patel
(Hollywood1)
5 4 0 70 5 2 0 0 27 94.59 17.50
45 2 1 0 67 7 1 1 0 67 171.79 67.00
46
Vandit Patel
(Vijayta)
7 6 0 66 3 3 0 0 23 137.50 11.00
47
Iftekhar Ahmed
(Caribbean)
3 3 0 64 5 0 0 0 33 108.47 21.33
48
Mrunal Patel
(Vijayta)
7 7 0 64 6 0 0 0 28 66.67 9.14
49 6 5 0 63 7 0 0 0 25 101.61 12.60
50 4 3 0 62 2 0 0 0 48 72.94 20.67
51 4 4 0 60 2 2 0 0 46 133.33 15.00
52
Chirag Patel
(United)
4 4 0 60 5 0 0 0 31 95.24 15.00
53
Mevan Fernando
(Century)
6 6 0 60 4 0 0 0 16 90.91 10.00
54 4 4 0 59 5 0 0 0 26 88.06 14.75
55
Abir Ghosh
(Hollywood1)
4 4 0 58 4 1 0 0 43 98.31 14.50
56 5 4 0 58 5 0 0 0 46 96.67 14.50
57
Gunjan Patel
(Vijayta)
4 4 0 58 9 0 0 0 24 93.55 14.50
58
Peter Vittachi
(Santa Barbara)
4 4 0 55 6 1 0 0 23 134.15 13.75
59
Babar Hashim
(United)
5 4 0 53 2 3 0 0 26 112.77 13.25
60 3 3 0 52 8 0 0 0 45 173.33 17.33
61
Vivek Malkan
(Hollywood1)
3 3 0 51 1 3 0 0 27 100.00 17.00
62
Harminder Singh
(University)
4 4 0 50 2 0 0 0 22 87.72 12.50
63 5 5 0 50 2 0 0 0 20 84.75 10.00
64
Harpreet Singh
(Caribbean)
4 3 0 49 4 1 0 0 36 113.95 16.33
65
Anant Kulkarni
(University)
5 4 0 49 3 1 0 0 19 108.89 12.25
66 4 4 0 48 6 0 0 0 31 97.96 12.00
67
Kanak Datye
(San Diego2)
3 3 0 47 3 2 0 0 42 127.03 15.67
68 6 4 0 46 6 0 0 0 21 95.83 11.50
69
Ajay Garyali
(Inland Empire2)
2 2 0 46 3 0 0 0 34 88.46 23.00
70 5 2 0 45 0 0 0 0 37 83.33 22.50
71
Kishan Das
(Caribbean)
3 2 0 44 6 0 0 0 32 118.92 22.00
72
Raj Saha
(University)
5 3 0 43 0 4 0 0 27 122.86 14.33
73
Mohit Nataraj
(Caribbean)
2 2 0 40 2 2 0 0 40 142.86 20.00
74
Aman Lobana
(Vijayta)
6 5 0 40 2 0 0 0 17 76.92 8.00
75
Keyur Patel
(Inland Empire2)
3 3 0 39 2 0 0 0 30 66.10 13.00
76 2 2 0 38 1 1 0 0 20 102.70 19.00
77 5 4 0 38 0 0 0 0 11 92.68 9.50
78 5 4 0 37 3 0 0 0 19 115.62 9.25
79 6 5 0 37 2 1 0 0 14 71.15 7.40
80 3 3 0 36 3 0 0 0 20 112.50 12.00
81
Nandish Patel
(Inland Empire2)
3 3 0 36 4 0 0 0 25 76.60 12.00
82 4 4 0 34 1 0 0 0 17 109.68 8.50
83 5 3 0 34 2 1 0 0 22 62.96 11.33
84
Atiq Rehman
(United)
4 3 0 33 4 0 0 0 29 106.45 11.00
85 5 3 0 32 3 0 0 0 18 76.19 10.67
86 2 2 0 31 3 0 0 0 29 110.71 15.50
87 3 3 0 31 3 0 0 0 26 93.94 10.33
88 2 2 0 30 2 3 0 0 29 150.00 15.00
89
Dhaval Desai
(Inland Empire2)
3 3 0 29 3 0 0 0 17 52.73 9.67
90
Bhargav Kachhadia
(Inland Empire2)
5 4 0 28 0 2 0 0 16 121.74 7.00
91
Srinivas Raghavan
(San Diego2)
3 3 0 27 1 1 0 0 21 103.85 9.00
92
Pukar Patel
(Inland Empire2)
4 3 0 26 0 0 0 0 11 78.79 8.67
93
Tezwayne Creary
(Caribbean)
3 2 0 25 1 1 0 0 25 147.06 12.50
94
Deepak Yadav
(San Diego2)
3 3 0 25 4 0 0 0 11 80.65 8.33
95
Karan Viradiya
(Inland Empire2)
3 3 0 25 2 1 0 0 24 78.12 8.33
96
Sajith Fernando
(Santa Barbara)
3 3 0 24 3 0 0 0 17 141.18 8.00
97 4 2 0 24 0 2 0 0 24 126.32 12.00
98
Richard Andrews
(Caribbean)
3 2 0 24 1 0 0 0 23 82.76 12.00
99
Vijay Trisal
(Vijayta)
6 3 0 24 1 0 0 0 15 72.73 8.00
100
Udhara Warna
(Century)
6 4 0 23 2 1 0 0 15 127.78 5.75
101
Gautham Mysore
(San Diego2)
2 2 0 23 3 2 0 0 18 88.46 11.50
102
Timil Patel
(Vijayta)
1 1 0 22 0 0 0 0 22 115.79 22.00
103
Pushpak Gandhi
(Inland Empire2)
4 4 0 22 0 0 0 0 11 61.11 5.50
104 3 2 0 21 3 0 0 0 18 131.25 10.50
105 4 3 0 21 1 0 0 0 8 70.00 7.00
106
Apurva Kothari
(University)
3 2 0 21 1 0 0 0 13 60.00 10.50
107
Cinesh Fernando
(Santa Barbara)
5 4 0 20 2 0 0 0 12 200.00 5.00
108
Ayan Desai
(Hollywood1)
3 3 0 20 0 1 0 0 9 74.07 6.67
109
Sahil Patel
(Hollywood1)
3 2 0 19 1 1 0 0 14 158.33 9.50
110 1 1 0 19 2 1 0 0 19 111.76 19.00
111
Rajan Batish
(University)
3 2 0 19 2 0 0 0 13 90.48 9.50
112
Manoj Arora
(University)
5 5 0 19 3 0 0 0 9 65.52 3.80
113 4 2 0 19 2 0 0 0 13 65.52 9.50
114
Anantha Ravikiran
(Hollywood1)
2 2 0 18 2 1 0 0 18 163.64 9.00
115
rudolph hinds
(Caribbean)
6 3 0 18 0 1 0 0 12 128.57 6.00
116
Mahmud Reyaz
(Cosmos)
3 2 0 18 0 0 0 0 14 120.00 9.00
117
Piyush Agram
(Hollywood1)
2 2 0 18 2 0 0 0 14 75.00 9.00
118
Fenil Savla
(Inland Empire2)
3 3 0 18 0 0 0 0 12 58.06 6.00
119
Sidhant Mohanty
(San Diego2)
6 3 0 18 1 0 0 0 14 56.25 6.00
120
Ashwani Muir
(United)
3 2 0 17 1 1 0 0 15 121.43 8.50
121
Taskeen Mozafar
(Hollywood1)
1 1 0 17 3 0 0 0 17 113.33 17.00
122 1 1 0 17 2 0 0 0 17 89.47 17.00
123
Smitesh Modak
(San Diego2)
5 3 0 17 1 0 0 0 13 60.71 5.67
124
Arun Tholudur
(Hollywood1)
2 1 0 16 0 0 0 0 16 100.00 16.00
125
Abhinav Bakuna
(San Diego2)
3 2 0 16 0 0 0 0 11 80.00 8.00
126
Jatin Aneja
(San Diego2)
2 2 0 15 1 0 0 0 14 88.24 7.50
127
Sahaj Patel
(Hollywood1)
1 1 0 15 1 1 0 0 15 60.00 15.00
128
Jatin Aneja
(San Diego2)
4 3 0 14 2 1 0 0 8 87.50 4.67
129 5 3 0 14 1 0 0 0 7 77.78 4.67
130 5 3 0 14 1 0 0 0 11 77.78 4.67
131 5 5 0 14 0 0 0 0 5 60.87 2.80
132
Suraj Ravindran
(Hollywood1)
1 1 0 13 0 1 0 0 13 76.47 13.00
133
Justin Holder
(San Diego2)
1 1 0 13 2 0 0 0 13 52.00 13.00
134
Akshay Brahmbhatt
(San Diego2)
1 1 0 12 2 0 0 0 12 120.00 12.00
135
Shardul Vijay
(Hollywood1)
2 2 0 12 0 0 0 0 8 120.00 6.00
136
Marlon Fernando
(Santa Barbara)
2 1 0 12 0 0 0 0 12 66.67 12.00
137 1 1 0 11 0 0 0 0 11 100.00 11.00
138 2 2 0 11 1 0 0 0 11 68.75 5.50
139
Janak Patel
(Inland Empire2)
4 4 0 11 0 0 0 0 4 45.83 2.75
140
Dhaval Panchal
(Vijayta)
1 1 0 10 1 1 0 0 10 250.00 10.00
141
Dev Ahir
(Hollywood1)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 90.91 10.00
142
Lakshan Karunaratne
(Santa Barbara)
2 2 0 10 2 0 0 0 5 83.33 5.00
143
Jwad Siyed
(United)
1 1 0 10 0 1 0 0 10 66.67 10.00
144
Sagar Shinde
(San Diego2)
2 2 0 10 0 0 0 0 6 55.56 5.00
145
Noel Jiwanmall
(University)
3 3 0 10 0 0 0 0 7 52.63 3.33
146
Andrew Daluwatte
(University)
3 2 0 10 0 0 0 0 9 50.00 5.00
147 2 2 0 10 0 0 0 0 8 40.00 5.00
148
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 2 0 9 0 1 0 0 8 75.00 4.50
149 3 2 0 9 1 0 0 0 8 40.91 4.50
150
Marty Kain
(San Diego2)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 80.00 8.00
151
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 2 0 8 0 0 0 0 8 57.14 4.00
152
Jay Jeble
(Vijayta)
7 4 0 8 1 0 0 0 4 50.00 2.00
153 3 2 0 7 0 0 0 0 4 233.33 3.50
154 2 1 0 7 0 0 0 0 7 140.00 7.00
155
Aninda Das
(Hollywood1)
1 1 0 7 0 1 0 0 7 100.00 7.00
156 1 1 0 7 0 0 0 0 7 63.64 7.00
157
Nishant Patel
(Hollywood1)
2 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
158
Pinak Patel
(United)
2 2 0 6 0 0 0 0 5 37.50 3.00
159
Sahil Kanwar
(Hollywood1)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 100.00 5.00
160 2 1 0 5 0 0 0 0 5 83.33 5.00
161
Ishan Bansal
(Cosmos)
2 2 0 5 1 0 0 0 5 71.43 2.50
162 1 1 0 5 0 0 0 0 5 62.50 5.00
163
Rudrik Suthar
(Inland Empire2)
3 3 0 5 0 0 0 0 4 62.50 1.67
164
Abhi Thakkar
(Hollywood1)
2 2 0 5 0 0 0 0 5 50.00 2.50
165
Jafar Naqvi
(Cosmos)
7 3 0 5 0 0 0 0 4 45.45 1.67
166
Mir Alavi
(Hollywood1)
2 2 0 5 0 0 0 0 3 41.67 2.50
167
Yaser Mir
(Csuf)
2 2 0 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
168
Aman Desai
(Hollywood1)
3 3 1 4 0 0 0 0 4 100.00 2.00
169
Ishan Patel
(Inland Empire2)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 80.00 4.00
170
Ashish Madan
(University)
4 2 0 4 0 0 0 0 3 66.67 2.00
171
Shams Imran
(Inland Empire2)
2 2 0 4 0 0 0 0 2 57.14 2.00
172 2 2 0 4 3 0 0 0 4 44.44 2.00
173
Adrian Laity
(Santa Barbara)
2 1 0 3 0 0 0 0 3 300.00 3.00
174
Hollywood1 CC
(Hollywood1)
2 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
175 6 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
176
Alok Patel
(Inland Empire2)
2 2 0 3 0 0 0 0 3 75.00 1.50
177
Kinnar Desai
(Inland Empire2)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
178
Kartik Patel
(Vijayta)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 37.50 3.00
179
Anurag Sahni
(United)
3 3 0 3 0 0 0 0 2 33.33 1.00
180 1 1 0 3 0 0 0 0 3 30.00 3.00
181 1 1 0 2 0 0 0 0 2 200.00 2.00
182 1 1 0 2 0 0 0 0 2 200.00 2.00
183 4 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
184 4 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
185
Uddeshya Kumar
(Vijayta)
4 2 0 2 0 0 0 0 1 100.00 1.00
186 3 2 0 2 0 0 0 0 2 100.00 1.00
187
Siddarth Jain
(Hollywood1)
3 2 0 2 0 0 0 0 2 66.67 1.00
188
Sankett Deshpande
(Hollywood1)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
189
Dinesh Patel
(Inland Empire2)
2 2 0 2 0 0 0 0 1 66.67 1.00
190
Aaroh Rawat
(University)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
191
Sehaj Singh
(University)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
192
Ali Shafi
(United)
2 2 0 2 0 0 0 0 2 40.00 1.00
193
NUWAN SILVA
(Santa Barbara)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
194
Arjun Patel
(Hollywood1)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
195
Delowar Hossain
(Hollywood1)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
196 5 3 0 2 0 0 0 0 2 40.00 0.67
197 2 1 0 2 0 0 0 0 2 28.57 2.00
198
Nadir Malik
(Cosmos)
7 4 0 2 0 0 0 0 1 20.00 0.50
199
Navjot Lobana
(University)
3 3 0 2 0 0 0 0 1 11.76 0.67
200
Sevan Fernando
(Santa Barbara)
5 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
201 4 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
202
Vinay Ramesh
(Vijayta)
3 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
203
Amit Singh
(Hollywood1)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
204
Mark Holder
(Caribbean)
4 2 0 1 0 0 0 0 1 33.33 0.50
205
Ajay Sharma
(San Diego2)
4 2 0 1 0 0 0 0 1 33.33 0.50
206
Muhammad Ali
(United)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
207 6 2 0 1 0 0 0 0 1 33.33 0.50
208
Pratik Desai
(San Diego2)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
209
Shakeel Usmani
(Hollywood1)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
212
Asad Khan
(Caribbean)
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
213
Dave Ramdan
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
215
Henil Shah
(University)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
216
CHARITHA PARANAVITHANA
(Santa Barbara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
217
USC cc
(Usc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
218 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
219
Sharvesh Karthik
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
220
Vatsal Patel
(United)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
222
United cc
(United)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
223
Denver Rozairo
(Santa Barbara)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
224 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
225
Ali Hussain
(Hollywood1)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
226
Brandon Rodriquez
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
227 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
228
Janak Patel
(Inland Empire2)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
229
Suraine Dodwell
(Santa Barbara)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
230
Pranav Ganesan
(San Diego2)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
233 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
234
San Diego2
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
235
Okoy Dillon
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
236
Nikhil Iyer
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
237
NULL NULL
(Hollywood1)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
238
Sahaj Patel
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
239
Rodney Cutting
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
241
THUSITHA DeSilva
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
242 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
243
Vibhav Altekar
(Hollywood1)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
244
Vamsee Rayaprolu
(San Diego2)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
245
Faisal Mallick
(University)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00