Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Ravi Timbawala
(Vijayta)
9 7 4 0 2 1 14
2 13 2 7 1 0 3 13
3 10 1 9 0 1 2 13
4
Shubham Pote
(University)
11 1 10 1 0 1 13
5 10 0 7 1 1 3 12
6
Asad M
(United)
9 11 0 0 0 0 11
7 13 10 0 0 1 0 11
8
Abhi Rissam
(Ventura)
10 7 1 1 0 1 10
9
Abhinav Bakuna
(San Diego2)
8 3 6 0 0 1 10
10
Abir Ghosh
(Colts)
7 0 5 0 0 4 9
11
Anant Kulkarni
(University)
7 9 0 0 0 0 9
12
Harpreet Singh
(Caribbean)
11 9 0 0 0 0 9
13 10 8 0 1 0 0 9
14
Ajay Sharma
(San Diego2)
12 7 1 0 0 0 8
15
Christopher Lane
(Caribbean)
13 8 0 0 0 0 8
16
Dev Ahir
(Hollywood1)
6 0 7 0 1 0 8
17 13 8 0 0 0 0 8
18
Iftekhar Ahmed
(Caribbean)
11 1 2 1 0 4 8
19 13 6 0 1 1 0 8
20
Manoj Arora
(University)
10 8 0 0 0 0 8
21 12 8 0 0 0 0 8
22 7 7 0 1 0 0 8
23
Aman Lobana
(Vijayta)
7 5 1 1 0 0 7
24
Ayan Desai
(Hollywood1)
8 5 1 1 0 0 7
25
Chirag Patel
(United)
9 1 5 0 0 1 7
26
Elmore Hutchinson
(Caribbean)
7 7 0 0 0 0 7
27
Nicholas Thomas
(Caribbean)
11 7 0 0 0 0 7
28 10 4 1 0 1 1 7
29
Smitesh Modak
(San Diego2)
9 7 0 0 0 0 7
30
Tezwayne Creary
(Caribbean)
13 5 0 1 1 0 7
31
Vandit Patel
(Vijayta)
6 0 7 0 0 0 7
32 11 1 6 0 0 0 7
33
Arun Tholudur
(Hollywood1)
8 6 0 0 0 0 6
34
Ashwani Muir
(United)
11 6 0 0 0 0 6
35
Caribbean cc
(Caribbean)
10 4 2 0 0 0 6
36 12 5 0 1 0 0 6
37
Mrunal Patel
(Vijayta)
8 5 1 0 0 0 6
38
Navjot Lobana
(University)
10 4 1 1 0 0 6
39 11 6 0 0 0 0 6
40 7 6 0 0 0 0 6
41
Sanjay Antony
(Vijayta)
10 5 0 1 0 0 6
42
Shivam Mishra
(Caribbean)
7 5 0 0 1 0 6
43 11 5 1 0 0 0 6
44
Sri Krishna A
(San Diego2)
5 1 4 0 0 1 6
45 14 6 0 0 0 0 6
46
ANAND PARIKH
(Ventura)
6 0 4 0 1 0 5
47
Aditya Thyagarajan
(Hollywood1)
6 4 0 1 0 0 5
48
Ajinder Singh
(University)
9 5 0 0 0 0 5
49
Gautham Mysore
(San Diego2)
9 4 0 1 0 0 5
50
Gayan Fernando
(Santa Barbara)
9 5 0 0 0 0 5
51
Jay Jeble
(Vijayta)
10 2 1 1 1 0 5
52
Kunj Bhagat
(Hollywood1)
11 5 0 0 0 0 5
53
Mevan Fernando
(Century)
9 4 0 1 0 0 5
54
Mir Alavi
(Hollywood1)
9 5 0 0 0 0 5
55
Nisarg Patel
(Vijayta)
6 4 0 0 1 0 5
56
Noel Jiwanmall
(University)
7 5 0 0 0 0 5
57 10 4 0 1 0 0 5
58
Rakesh Karn
(United)
4 4 0 0 1 0 5
59 6 2 1 1 0 1 5
60
Sahaj Patel
(Hollywood1)
10 4 1 0 0 0 5
61 11 5 0 0 0 0 5
62 8 3 0 1 1 0 5
63
Shams Arefeen
(Caribbean)
5 5 0 0 0 0 5
64
Shehan Jayasuriya
(Santa Barbara)
5 4 0 0 1 0 5
65 11 4 0 1 0 0 5
66
Sunny Ram
(Vijayta)
11 3 2 0 0 0 5
67
Vijay Chavan
(San Diego2)
8 4 0 1 0 0 5
68
Abhinay Reddy
(San Diego2)
5 2 1 1 0 0 4
69
Andrew Daluwatte
(Santa Barbara)
9 4 0 0 0 0 4
70 6 4 0 0 0 0 4
71
Atul Raj
(Colts)
9 0 4 0 0 0 4
72
Chinmay Purandare
(University)
11 2 1 1 0 0 4
73
Hanell Neptune
(Caribbean)
2 3 0 1 0 0 4
74
Kanak Datye
(San Diego2)
9 4 0 0 0 0 4
75
Kanishka C
(United)
9 4 0 0 0 0 4
76 7 1 2 0 1 0 4
77
Marty Kain
(San Diego2)
5 4 0 0 0 0 4
78
Nadun Kariyawasam
(Santa Barbara)
9 4 0 0 0 0 4
79
Nishant Patel
(Hollywood1)
8 3 0 0 1 0 4
80
Prabashitha Caldera
(Santa Barbara)
11 1 3 0 0 0 4
81
Prithu B
(United)
4 4 0 0 0 0 4
82 3 3 0 1 0 0 4
83 11 3 0 1 0 0 4
84 8 3 0 0 1 0 4
85
Shailesh Calib
(University)
9 2 0 2 0 0 4
86
Shihan Gunathilaka
(Santa Barbara)
8 4 0 0 0 0 4
87 11 3 1 0 0 0 4
88
Taha Jamal
(Cosmos)
6 3 0 1 0 0 4
89 8 2 0 1 1 0 4
90 11 3 0 1 0 0 4
91 8 3 0 0 0 0 3
92 4 3 0 0 0 0 3
93 4 2 0 1 0 0 3
94
Arneeb Mahbub
(University)
6 3 0 0 0 0 3
95 8 2 0 0 1 0 3
96
Harindu Wijesekera
(Santa Barbara)
7 3 0 0 0 0 3
97
Maduka De Silva
(Santa Barbara)
5 3 0 0 0 0 3
98 11 2 0 0 1 0 3
99
Mazher Khan
(San Diego2)
4 3 0 0 0 0 3
100
Mehul Dave
(United)
7 3 0 0 0 0 3
101
Mohamed Sadiq
(Santa Barbara)
11 2 0 0 1 0 3
102 8 3 0 0 0 0 3
103 7 1 2 0 0 0 3
104 5 3 0 0 0 0 3
105
Reyaz M
(United)
6 3 0 0 0 0 3
106
Rishi Rana
(Colts)
5 3 0 0 0 0 3
107 13 3 0 0 0 0 3
108 6 3 0 0 0 0 3
109 4 2 0 0 1 0 3
110
Sudhish Kumar
(San Diego2)
7 3 0 0 0 0 3
111
Timil Patel
(Vijayta)
5 3 0 0 0 0 3
112
Trishul Manoj
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 3 3
113 11 2 0 1 0 0 3
114
Varinder S
(United)
9 3 0 0 0 0 3
115 6 3 0 0 0 0 3
116 6 2 1 0 0 0 3
117
Amarjeet Singh
(Ventura)
4 2 0 0 0 0 2
118
Amit Khokhar
(United)
4 2 0 0 0 0 2
119
Anurag Sahni
(United)
8 2 0 0 0 0 2
120
Arjun Patel
(Hollywood1)
5 0 1 0 0 1 2
121
Arpit Choudhary
(San Diego2)
8 2 0 0 0 0 2
122 1 2 0 0 0 0 2
123
Brynley Richards
(San Diego2)
5 2 0 0 0 0 2
124
Denver Rozairo
(Santa Barbara)
6 2 0 0 0 0 2
125
Devam Shrivastava
(San Diego2)
2 2 0 0 0 0 2
126 6 2 0 0 0 0 2
127
Faisal Mallick
(University)
5 2 0 0 0 0 2
128
Gargi Bhogle
(Cosmos)
3 1 0 1 0 0 2
129 3 2 0 0 0 0 2
130 8 2 0 0 0 0 2
131
Karan Chandel
(Ventura)
2 0 1 0 1 0 2
132
Kartik Patel
(Vijayta)
2 0 2 0 0 0 2
133
Kavindu Dhanapala
(Santa Barbara)
2 1 0 0 1 0 2
134
Marlon Wijendra
(Santa Barbara)
3 2 0 0 0 0 2
135
Masum Rahman
(Ventura)
2 0 2 0 0 0 2
136 10 2 0 0 0 0 2
137
Nadir Malik
(Cosmos)
10 2 0 0 0 0 2
138
Peter Vittachi
(Santa Barbara)
3 1 0 0 1 0 2
139
Piyush Agram
(Hollywood1)
9 2 0 0 0 0 2
140 7 0 2 0 0 0 2
141
Rajan Batish
(University)
7 2 0 0 0 0 2
142
Raju Palagummi
(San Diego2)
7 2 0 0 0 0 2
143
Ravi Thapa
(United)
7 1 0 1 0 0 2
144
Sahil Patel
(Hollywood1)
10 1 0 0 1 0 2
145
Sandeep Tawakley
(University)
5 2 0 0 0 0 2
146 5 2 0 0 0 0 2
147
Shikhar Gupta
(Hollywood1)
5 2 0 0 0 0 2
148
Sidhant Mohanty
(San Diego2)
5 2 0 0 0 0 2
149
Susantha De Mel
(Santa Barbara)
2 1 0 1 0 0 2
150
Zohaib Ahmad
(Ventura)
3 2 0 0 0 0 2
151
Zubair Murad
(San Diego2)
6 2 0 0 0 0 2
152
rudolph hinds
(Caribbean)
6 2 0 0 0 0 2
153 1 0 0 1 0 0 1
154
Ahmed Razi
(Hollywood1)
6 1 0 0 0 0 1
155
Akshay Brahmbhatt
(San Diego2)
1 1 0 0 0 0 1
156 5 1 0 0 0 0 1
157
Anant Kulkarni
(University)
3 1 0 0 0 0 1
158 1 0 0 0 0 1 1
159
Basant R
(United)
4 0 1 0 0 0 1
160
Basant R
(United)
1 1 0 0 0 0 1
161
Chamkaur Khosa
(Ventura)
5 1 0 0 0 0 1
162 3 1 0 0 0 0 1
163
Cuttings .
(Caribbean)
3 0 1 0 0 0 1
164 4 1 0 0 0 0 1
165
Dinusha Heenkenda
(Santa Barbara)
3 1 0 0 0 0 1
166 1 0 1 0 0 0 1
167
Gurpal Singh
(Cosmos)
3 1 0 0 0 0 1
168 2 1 0 0 0 0 1
169
Harminder Singh
(University)
1 1 0 0 0 0 1
170
Harry Bhular
(Cosmos)
5 1 0 0 0 0 1
171
Harshad Sowani
(Hollywood1)
7 0 0 0 1 0 1
172
Jafar Naqvi
(Cosmos)
9 1 0 0 0 0 1
173
Kanwar Malik
(Cosmos)
9 1 0 0 0 0 1
174
Karan Parikh
(University)
8 1 0 0 0 0 1
175
Mark Holder
(Caribbean)
4 1 0 0 0 0 1
176 4 1 0 0 0 0 1
177 2 1 0 0 0 0 1
178
NULL NULL
(Caribbean)
2 1 0 0 0 0 1
179 1 1 0 0 0 0 1
180 11 0 0 0 1 0 1
181 1 1 0 0 0 0 1
182
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 1 0 0 0 0 1
183 1 1 0 0 0 0 1
184 8 1 0 0 0 0 1
185
Paul Dixon
(Caribbean)
2 1 0 0 0 0 1
186
Peter Vittachi
(Santa Barbara)
3 1 0 0 0 0 1
187
Piyush Panchal
(Hollywood1)
2 1 0 0 0 0 1
188
Pukhraj Misra
(Vijayta)
2 1 0 0 0 0 1
189 3 1 0 0 0 0 1
190 1 0 0 0 1 0 1
191 1 1 0 0 0 0 1
192
Rizwan Mirza
(Cosmos)
5 0 0 0 1 0 1
193
Roger Banton
(Caribbean)
5 1 0 0 0 0 1
194
Romel Kimkeran
(Caribbean)
3 0 1 0 0 0 1
195
Saikiran Valaboju
(University)
3 1 0 0 0 0 1
196
Samay Patel
(Vijayta)
4 0 1 0 0 0 1
197
Shams Imran
(Santa Barbara)
5 1 0 0 0 0 1
198 5 1 0 0 0 0 1
199
Sher Ali (R)
(Cosmos)
2 1 0 0 0 0 1
200 2 1 0 0 0 0 1
201
Sunny Sodhi
(United)
5 0 1 0 0 0 1
202 3 1 0 0 0 0 1
203
Uditha Wijesundara
(Santa Barbara)
1 1 0 0 0 0 1
204
Vibhav Altekar
(Hollywood1)
3 1 0 0 0 0 1
205
Vimal Patel
(Vijayta)
1 1 0 0 0 0 1
206 3 1 0 0 0 0 1
207 7 1 0 0 0 0 1
208
Yohan Dissanayake
(Santa Barbara)
3 1 0 0 0 0 1
209
hikmat marof
(San Diego2)
2 1 0 0 0 0 1
210 2 0 1 0 0 0 1
211
ANKIT SWAMI
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
212
Aaroh Rawat
(University)
3 0 0 0 0 0 0
213 2 0 0 0 0 0 0
214
Abhi Trivedi
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
215 1 0 0 0 0 0 0
216
Aditya Thyagarajan
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
217
Adrian Laity
(Santa Barbara)
2 0 0 0 0 0 0
218 11 0 0 0 0 0 0
219 1 0 0 0 0 0 0
220
Ankit Parmar
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
221
Anoop chahal
(Ventura)
2 0 0 0 0 0 0
222
Arjun Singh
(Colts)
4 0 0 0 0 0 0
223
Asad Khan
(United)
1 0 0 0 0 0 0
224
Ayush Singh
(United)
1 0 0 0 0 0 0
225
Century cc
(Century)
1 0 0 0 0 0 0
226 4 0 0 0 0 0 0
227 1 0 0 0 0 0 0
228
Chirag Ahir
(Ventura)
4 0 0 0 0 0 0
229
Chirag Patel
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
230 1 0 0 0 0 0 0
231
Damion Moore
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
232
Dave Ramdan
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
233
Dharmesh Shah
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
234
Dhaval Panchal
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
235 1 0 0 0 0 0 0
236 1 0 0 0 0 0 0
237 5 0 0 0 0 0 0
238 6 0 0 0 0 0 0
239 1 0 0 0 0 0 0
240
Hiru Barua
(Ventura)
1 0 0 0 0 0 0
241
Hitesh Bhakta
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
242
Ishan Bansal
(Cosmos)
1 0 0 0 0 0 0
243 1 0 0 0 0 0 0
244 2 0 0 0 0 0 0
245
Jatin Aneja
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
246
Jatin Aneja
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
247 3 0 0 0 0 0 0
248
Kanish Bhalla
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
249 1 0 0 0 0 0 0
250 2 0 0 0 0 0 0
251 1 0 0 0 0 0 0
252
Kewal Shah
(Ventura)
2 0 0 0 0 0 0
253 1 0 0 0 0 0 0
254 2 0 0 0 0 0 0
255
Lakshan Karunaratne
(Santa Barbara)
2 0 0 0 0 0 0
256
Mahmud Riaz
(United)
1 0 0 0 0 0 0
257
Malik Junaid
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
258 1 0 0 0 0 0 0
259 1 0 0 0 0 0 0
260 1 0 0 0 0 0 0
261 4 0 0 0 0 0 0
262 4 0 0 0 0 0 0
263
Muhammad Ali
(United)
1 0 0 0 0 0 0
264 1 0 0 0 0 0 0
265
Nishad Gadgil
(San Diego2)
3 0 0 0 0 0 0
266
Ozair Ahmed
(Cosmos)
7 0 0 0 0 0 0
267
Paresh J Patel
(Ventura)
6 0 0 0 0 0 0
268 1 0 0 0 0 0 0
269
Piyush Gupta
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
270 1 0 0 0 0 0 0
271
Prasanna Kumar
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
272 1 0 0 0 0 0 0
273
Raj Kosgi
(Vijayta)
4 0 0 0 0 0 0
274
Rajshekhar P
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
275 1 0 0 0 0 0 0
276
Randy Brown
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
277
Ravi Trivedi
(Ventura)
6 0 0 0 0 0 0
278 3 0 0 0 0 0 0
279 1 0 0 0 0 0 0
280 5 0 0 0 0 0 0
281
Samar Hans
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
282
Samar Kalita
(Cosmos)
2 0 0 0 0 0 0
283 2 0 0 0 0 0 0
284 2 0 0 0 0 0 0
285
Saqib Saleem
(Cosmos)
1 0 0 0 0 0 0
286 1 0 0 0 0 0 0
287
Sham Arefeen
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
288
Shripal Modani
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
289 4 0 0 0 0 0 0
290 1 0 0 0 0 0 0
291 6 0 0 0 0 0 0
292 1 0 0 0 0 0 0
293
Sumit Gill
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
294
Sumit .
(United)
1 0 0 0 0 0 0
295 1 0 0 0 0 0 0
296
Syed Hasan Imam
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
297 4 0 0 0 0 0 0
298
Tejas Rao
(University)
2 0 0 0 0 0 0
299 1 0 0 0 0 0 0
300 10 0 0 0 0 0 0
301
Tudor Abeyrathna
(Santa Barbara)
1 0 0 0 0 0 0
302
Umang Parikh
(Caribbean)
3 0 0 0 0 0 0
303 1 0 0 0 0 0 0
304
Vatsal Patel
(United)
1 0 0 0 0 0 0
305
Vijay Trisal
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
306 1 0 0 0 0 0 0
307 1 0 0 0 0 0 0
308
Vivek Malkan
(Ventura)
3 0 0 0 0 0 0
309
Yaser Mir
(CSUF)
2 0 0 0 0 0 0