Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Abhinav Bakuna
(San Diego2)
3 1 5 0 1 2 9
2
Babar Hashim
(United)
5 6 0 0 2 0 8
3
Christopher Lane
(Caribbean)
8 5 0 0 3 0 8
4
Arpit Choudhary
(San Diego2)
6 3 2 0 1 1 7
5
Bhargav Kachhadia
(Inland Empire2)
5 1 3 0 0 3 7
6 5 3 0 3 1 0 7
7 6 5 0 1 1 0 7
8
Sandeep Tawakley
(University)
5 6 0 0 1 0 7
9 7 6 0 0 0 0 6
10
Gunjan Patel
(Vijayta)
4 5 0 1 0 0 6
11 5 6 0 0 0 0 6
12
Peter Vittachi
(Santa Barbara)
4 6 0 0 0 0 6
13
Jaideep Reddy
(San Diego2)
6 1 0 0 4 0 5
14
Nadun Kariyawasam
(Santa Barbara)
7 5 0 0 0 0 5
15
Vandit Patel
(Vijayta)
7 3 2 0 0 0 5
16
Anant Kulkarni
(University)
5 4 0 0 0 0 4
17
Ashish Madan
(University)
4 1 1 0 2 0 4
18
Dave Ramdan
(Caribbean)
2 4 0 0 0 0 4
19 6 0 2 0 0 2 4
20
Jatin Aneja
(San Diego2)
4 0 0 1 3 0 4
21 7 3 0 1 0 0 4
22
Karan Viradiya
(Inland Empire2)
3 3 0 0 1 0 4
23
Manoj Arora
(University)
5 3 0 0 1 0 4
24
Mehul Dave
(United)
4 4 0 0 0 0 4
25
Nadir Malik
(Cosmos)
7 4 0 0 0 0 4
26
Piyush Gupta
(Caribbean)
5 4 0 0 0 0 4
27
Raj Saha
(University)
5 3 0 0 1 0 4
28
Smitesh Modak
(San Diego2)
5 4 0 0 0 0 4
29
Umang Parikh
(Caribbean)
7 4 0 0 0 0 4
30
rudolph hinds
(Caribbean)
6 4 0 0 0 0 4
31
Abhishek Vyas
(Vijayta)
4 2 0 0 1 0 3
32 4 2 0 0 1 0 3
33
Abir Ghosh
(Hollywood1)
4 0 1 0 1 1 3
34
Anurag Sahni
(United)
3 3 0 0 0 0 3
35 4 2 0 0 1 0 3
36
Gayan Fernando
(Santa Barbara)
7 3 0 0 0 0 3
37
Harminder Singh
(University)
4 3 0 0 0 0 3
38
Iftekhar Ahmed
(Caribbean)
3 1 0 0 0 2 3
39
Jatin Aneja
(San Diego2)
2 2 0 0 1 0 3
40
Jay Jeble
(Vijayta)
7 3 0 0 0 0 3
41 2 1 1 0 0 1 3
42
Lakshan Karunaratne
(Santa Barbara)
2 1 2 0 0 0 3
43 4 2 0 0 1 0 3
44 4 2 0 1 0 0 3
45
Mevan Fernando
(Century)
6 1 0 0 2 0 3
46
Mohit Nataraj
(Caribbean)
2 0 2 0 0 1 3
47
Mrunal Patel
(Vijayta)
7 3 0 0 0 0 3
48 7 1 2 0 0 0 3
49 5 2 0 1 0 0 3
50
Nicholas Thomas
(Caribbean)
7 3 0 0 0 0 3
51 4 3 0 0 0 0 3
52
Pukar Patel
(Inland Empire2)
4 3 0 0 0 0 3
53
Siddarth Matani
(Caribbean)
5 1 0 0 2 0 3
54
Suraine Dodwell
(Santa Barbara)
2 1 0 0 2 0 3
55
Udhara Warna
(Century)
6 1 0 0 2 0 3
56 5 3 0 0 0 0 3
57
Vijay Trisal
(Vijayta)
6 2 0 0 1 0 3
58
Andrew Daluwatte
(University)
3 0 0 0 2 0 2
59
Anubhav Diwan
(Caribbean)
4 2 0 0 0 0 2
60
Apurva Kothari
(University)
3 2 0 0 0 0 2
61
Asad Khan
(Caribbean)
7 0 0 0 2 0 2
62
Atiq Rehman
(United)
4 1 0 0 1 0 2
63 1 1 0 0 1 0 2
64 4 2 0 0 0 0 2
65 3 0 1 0 0 1 2
66 5 2 0 0 0 0 2
67 1 2 0 0 0 0 2
68
Dinusha Heenkenda
(Santa Barbara)
7 1 1 0 0 0 2
69 6 1 0 1 0 0 2
70
Harindu Wijesekera
(Santa Barbara)
5 1 0 0 1 0 2
71
Ishan Patel
(Inland Empire2)
1 1 0 0 1 0 2
72
Mazher Khan
(San Diego2)
5 1 0 0 1 0 2
73
Mir Alavi
(Hollywood1)
2 2 0 0 0 0 2
74 5 0 0 1 1 0 2
75 5 1 0 0 1 0 2
76
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 1 0 1 0 0 2
77 5 0 0 1 0 1 2
78
Priyank Patel
(Inland Empire2)
5 2 0 0 0 0 2
79 5 2 0 0 0 0 2
80
Pushpak Gandhi
(Inland Empire2)
4 2 0 0 0 0 2
81
Ravi Timbawala
(Vijayta)
7 2 0 0 0 0 2
82 5 2 0 0 0 0 2
83
Richard Andrews
(Caribbean)
3 2 0 0 0 0 2
84
Rudrik Suthar
(Inland Empire2)
3 2 0 0 0 0 2
85
Sahil Patel
(Hollywood1)
3 0 0 0 2 0 2
86
Sehaj Singh
(University)
1 1 0 0 1 0 2
87
Shashank Gandhi
(Hollywood1)
4 1 0 0 1 0 2
88
Sunny Ram
(Vijayta)
7 2 0 0 0 0 2
89
Aman Lobana
(Vijayta)
6 1 0 0 0 0 1
90
Arjun Patel
(Hollywood1)
1 1 0 0 0 0 1
91 2 1 0 0 0 0 1
92
Chirag Patel
(United)
4 0 1 0 0 0 1
93 2 1 0 0 0 0 1
94
Deepak Yadav
(San Diego2)
3 1 0 0 0 0 1
95 4 1 0 0 0 0 1
96 6 1 0 0 0 0 1
97
Harpreet Singh
(Caribbean)
4 1 0 0 0 0 1
98 1 1 0 0 0 0 1
99
Jafar Naqvi
(Cosmos)
7 0 0 0 1 0 1
100 5 1 0 0 0 0 1
101
Kanak Datye
(San Diego2)
3 1 0 0 0 0 1
102
Kartik Patel
(Vijayta)
1 0 0 0 0 1 1
103
Keyur Patel
(Inland Empire2)
3 1 0 0 0 0 1
104
Maduka De Silva
(Santa Barbara)
3 1 0 0 0 0 1
105
Mark Holder
(Caribbean)
4 1 0 0 0 0 1
106 6 0 0 0 0 1 1
107 3 1 0 0 0 0 1
108 3 1 0 0 0 0 1
109
NUWAN SILVA
(Santa Barbara)
1 1 0 0 0 0 1
110 5 0 0 0 1 0 1
111
Nandish Patel
(Inland Empire2)
3 1 0 0 0 0 1
112
Noel Jiwanmall
(University)
3 1 0 0 0 0 1
113 2 1 0 0 0 0 1
114 6 1 0 0 0 0 1
115
Prabashitha Caldera
(Santa Barbara)
6 1 0 0 0 0 1
116 1 0 0 0 1 0 1
117 4 1 0 0 0 0 1
118
Rajan Batish
(University)
3 1 0 0 0 0 1
119 5 1 0 0 0 0 1
120 3 1 0 0 0 0 1
121 2 1 0 0 0 0 1
122
Sevan Fernando
(Santa Barbara)
5 0 0 0 1 0 1
123
Shailesh Calib
(University)
5 1 0 0 0 0 1
124
Shams Imran
(Inland Empire2)
2 1 0 0 0 0 1
125
Shubham Pote
(University)
3 1 0 0 0 0 1
126
Sidhant Mohanty
(San Diego2)
6 0 0 0 1 0 1
127
Srinivas Raghavan
(San Diego2)
3 1 0 0 0 0 1
128 6 1 0 0 0 0 1
129
Taskeen Mozafar
(Hollywood1)
1 1 0 0 0 0 1
130
Tezwayne Creary
(Caribbean)
3 1 0 0 0 0 1
131
Timil Patel
(Vijayta)
1 0 0 1 0 0 1
132 6 1 0 0 0 0 1
133
Uddeshya Kumar
(Vijayta)
4 1 0 0 0 0 1
134 5 1 0 0 0 0 1
135 3 1 0 0 0 0 1
136 5 1 0 0 0 0 1
137
Yaser Mir
(Csuf)
2 0 0 0 1 0 1
138 6 0 0 0 0 0 0
139
Aaroh Rawat
(University)
1 0 0 0 0 0 0
140
Abhi Thakkar
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
141 1 0 0 0 0 0 0
142
Adrian Laity
(Santa Barbara)
2 0 0 0 0 0 0
143
Ajay Sharma
(San Diego2)
4 0 0 0 0 0 0
144
Ajay Garyali
(Inland Empire2)
2 0 0 0 0 0 0
145 1 0 0 0 0 0 0
146 3 0 0 0 0 0 0
147
Akshay Brahmbhatt
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
148
Ali Hussain
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
149
Ali Shafi
(United)
2 0 0 0 0 0 0
150
Alok Patel
(Inland Empire2)
2 0 0 0 0 0 0
151
Aman Desai
(Hollywood1)
3 0 0 0 0 0 0
152
Amit Singh
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
153
Anantha Ravikiran
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
154
Aninda Das
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
155 4 0 0 0 0 0 0
156 4 0 0 0 0 0 0
157
Arun Tholudur
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
158
Ashwani Muir
(United)
3 0 0 0 0 0 0
159 3 0 0 0 0 0 0
160
Ayan Desai
(Hollywood1)
3 0 0 0 0 0 0
161
Brandon Rodriquez
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
162
CHARITHA PARANAVITHANA
(Santa Barbara)
1 0 0 0 0 0 0
163 1 0 0 0 0 0 0
164
Cinesh Fernando
(Santa Barbara)
5 0 0 0 0 0 0
165 3 0 0 0 0 0 0
166
Delowar Hossain
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
167
Denver Rozairo
(Santa Barbara)
3 0 0 0 0 0 0
168
Dev Ahir
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
169
Dhaval Panchal
(Vijayta)
1 0 0 0 0 0 0
170
Dhaval Desai
(Inland Empire2)
3 0 0 0 0 0 0
171
Dinesh Patel
(Inland Empire2)
2 0 0 0 0 0 0
172
Faisal Mallick
(University)
1 0 0 0 0 0 0
173
Fenil Savla
(Inland Empire2)
3 0 0 0 0 0 0
174
Gautham Mysore
(San Diego2)
2 0 0 0 0 0 0
175
Henil Shah
(University)
1 0 0 0 0 0 0
176
Hollywood1 CC
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
177 2 0 0 0 0 0 0
178
Ishan Bansal
(Cosmos)
2 0 0 0 0 0 0
179
Janak Patel
(Inland Empire2)
1 0 0 0 0 0 0
180
Janak Patel
(Inland Empire2)
4 0 0 0 0 0 0
181 3 0 0 0 0 0 0
182 5 0 0 0 0 0 0
183
Justin Holder
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
184
Jwad Siyed
(United)
1 0 0 0 0 0 0
185 1 0 0 0 0 0 0
186 1 0 0 0 0 0 0
187
Kinnar Desai
(Inland Empire2)
1 0 0 0 0 0 0
188
Kishan Das
(Caribbean)
3 0 0 0 0 0 0
189 1 0 0 0 0 0 0
190
Mahmud Reyaz
(Cosmos)
3 0 0 0 0 0 0
191
Marlon Fernando
(Santa Barbara)
2 0 0 0 0 0 0
192
Marty Kain
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
193
Mohamed Sadiq
(Santa Barbara)
6 0 0 0 0 0 0
194 1 0 0 0 0 0 0
195
Muhamamd Akhtar
(Caribbean)
4 0 0 0 0 0 0
196
Muhammad Ali
(United)
1 0 0 0 0 0 0
197
NULL NULL
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
198 2 0 0 0 0 0 0
199
Navjot Lobana
(University)
3 0 0 0 0 0 0
200
Nikhil Iyer
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
201
Nisarg Patel
(Vijayta)
2 0 0 0 0 0 0
202
Nishant Patel
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
203
Okoy Dillon
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
204
Pinak Patel
(United)
2 0 0 0 0 0 0
205
Piyush Agram
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
206 1 0 0 0 0 0 0
207
Pranav Ganesan
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
208
Pratik Desai
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
209 2 0 0 0 0 0 0
210 5 0 0 0 0 0 0
211
Ritesh Patel
(Inland Empire2)
5 0 0 0 0 0 0
212
Rodney Cutting
(Caribbean)
2 0 0 0 0 0 0
213 2 0 0 0 0 0 0
214 4 0 0 0 0 0 0
215 1 0 0 0 0 0 0
216 1 0 0 0 0 0 0
217
Sagar Shinde
(San Diego2)
2 0 0 0 0 0 0
218
Sahaj Patel
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
219
Sahaj Patel
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
220
Sahaj Patel
(Hollywood1)
5 0 0 0 0 0 0
221
Sahil Kanwar
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
222 3 0 0 0 0 0 0
223
Sajith Fernando
(Santa Barbara)
3 0 0 0 0 0 0
224
San Diego2
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
225
Sankett Deshpande
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
226
Shakeel Usmani
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
227
Shardul Vijay
(Hollywood1)
2 0 0 0 0 0 0
228
Sharvesh Karthik
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
229 1 0 0 0 0 0 0
230
Siddarth Jain
(Hollywood1)
3 0 0 0 0 0 0
231 3 0 0 0 0 0 0
232 2 0 0 0 0 0 0
233
Suraj Ravindran
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
234
THUSITHA DeSilva
(Caribbean)
1 0 0 0 0 0 0
235
USC cc
(Usc)
1 0 0 0 0 0 0
236 1 0 0 0 0 0 0
237
United cc
(United)
1 0 0 0 0 0 0
238 2 0 0 0 0 0 0
239
Vamsee Rayaprolu
(San Diego2)
1 0 0 0 0 0 0
240
Vatsal Patel
(United)
2 0 0 0 0 0 0
241
Vibhav Altekar
(Hollywood1)
1 0 0 0 0 0 0
242 1 0 0 0 0 0 0
243
Vinay Ramesh
(Vijayta)
3 0 0 0 0 0 0
244 2 0 0 0 0 0 0
245
Vivek Malkan
(Hollywood1)
3 0 0 0 0 0 0