# Player

Count

Home Team

Home Division

Team Name

League Name

1 1 Team Color Cosmos 1 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
2 Aaroh Rawat 1 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
3 Aayush Khandelwal 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
4 Abbas Khan Muhammad 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
5 Abheyender Singh 2 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
6 Abhi Trivedi 4 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
7 Abhijit Chidambar Joshi 6 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
8 Abhinandan Rissam 6 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
9 Abhinav Bakuna 4 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
10 Abhinay Reddy Vanipally 7 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
11 Abhishek Santhanam 5 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
12 Abhishek Vyas 5 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
13 Abir Ghosh 3 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
14 Adit Gorawara 3 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
15 Ajay Garyali 3 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
16 Ajay Sharma 7 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
17 Ajinder Singh 2 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
18 Akmal Hajizada 4 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
19 Aksha harsal Shah 2 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
20 Amir Hotak 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
21 Amit Agwekar 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
22 Ammar Siddiqui 4 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
23 Anirudh Kedia 2 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
24 Anish Deshpande 3 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
25 Arav Rawat 3 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
26 Arijeet Chakraborty 4 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
27 Arnold Vandersay 3 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
28 Arpit Kumar Choudhary 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
29 Arqam Qureshi 6 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
30 Arun Tholudur 4 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
31 Aryan Shetty 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
32 Asif Magsi 5 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
33 Aslam Khan 2 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
34 Atul Raj 1 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
35 Ayan Desai 6 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
36 Bhaumik Kharkar 6 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
37 Burhanuddin Bharmal 4 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
38 Chad Breetzke 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
39 Chetna Reddy Pagydyala 1 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
40 Chirag Ahir 4 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
41 Chirag Patel 5 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
42 Christopher Lane 6 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
43 Daksh Prabhu 4 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
44 Deepak Gosain 6 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
45 Denver Rozairo 1 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
46 Dev Ahir 1 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
47 Devaansh Mehra 1 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
48 Devendra Nathawat 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
49 Dillon Ramdhan 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
50 Dinusha Heenkenda 1 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
51 Dweep Jhaveri 4 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
52 Easwaran (Waran) Venkat 2 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
53 Edward James Bugge 1 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
54 Elmore Hutchinson 5 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
55 Fauad Hasan 1 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
56 Fazal Shahnawaz 3 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
57 Gantavviya Motwani 5 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
58 Gary Graham 5 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
59 Gaurav Kajal 3 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
60 Gayan Fernando 6 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
61 Gurnek Johal 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
62 Gurveer singh Khosa 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
63 Hammad Shahid 6 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
64 Harindu Wijesekera 3 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
65 Harman Sandhir 6 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
66 Haroon Rashid 3 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
67 Harpreet Singh 5 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
68 Hrishikesh Unni 2 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
69 Ibrahim Murad 5 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
70 Ibrar Arshad 5 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
71 Iftekhar Ahmed 5 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
72 Ishan Lakhia 2 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
73 Jafar Naqvi 6 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
74 Jaideep Nagaraja Reddy 7 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
75 Jaspreet Dhillon 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
76 Jaswinder Happy Singh Soos 1 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
77 Jatin Aneja 5 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
78 Javed Zadran 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
79 Jay Jeble 3 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
80 Jimmy Sinha 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
81 Joel Mathew 4 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
82 Kamran Hotak 2 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
83 Kanak Datye 5 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
84 Kanwar Malik 2 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
85 Karthikeyan Sundaram 2 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
86 Keshav Pandit 2 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
87 Krishna Karthik (KK) Vemuri 5 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
88 Kunj Bhagat 6 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
89 Lahiru Gunathilake 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
90 Manas Parashar 4 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
91 manav patel 1 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
92 Mandhu Perera 3 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
93 Manu Jacob 4 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
94 Mohamed Mukadam 6 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
95 Mohammad Ahad 6 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
96 Mrunal Patel 3 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
97 Muhammad Faisal 2 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
98 Muhammad Asad Khan 5 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
99 Muhammad Uzair Siddiqui 3 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
100 Mustafa Naqvi 5 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
101 Naitik Doshi 6 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
102 Nazim Shirazi 1 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
103 Nikesh Nanubhai Ahir 2 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
104 Nisarg Patel 1 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
105 Nishant Patel 2 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
106 Nithyanandan C 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
107 Noel Mathew[Y] 2 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
108 Om Medandrao 1 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
109 Parth Bhagwat 1 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
110 Pavan Konduru 1 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
111 Peshaan Wedanarachchi 4 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
112 Peter Vittachi 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
113 Phani Musunuri 3 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
114 Pradeep Chellu 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
115 Pranav Reddy 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
116 Pratik Desai 5 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
117 Puraj Dhungel 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
118 Raghav Mehra 4 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
119 Raghavendran Sivakumar 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
120 Rahul Bourothu 5 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
121 Rahul Jariwala 2 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
122 Rahul Ankushrao Kawadgave 1 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
123 Raj Tirodkar 5 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
124 Raj Vyas 3 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
125 Rajni Timbawala 2 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
126 Randy Brown 4 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
127 Ravi Timbawala 4 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
128 Ravinder Pasupuleti 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
129 Ripal Patel 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
130 Rishi Sharma 2 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
131 Ritvik Mohindru 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
132 Rizwan Mirza 6 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
133 Roger Banton 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
134 Rohanpreet Khosa 2 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
135 Rohith Ramkumar 2 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
136 Romian Mills 1 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
137 Rubal Raina 6 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
138 Sahaj Patel 6 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
139 Sahil Patel 4 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
140 Sahil Sharma 5 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
141 Sajith Fernando 1 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
142 Salim Masumdar 3 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
143 Sandesh Sindol 2 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
144 Sangat Dave 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
145 Sanjay Antony 4 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
146 Sathya Namasivayam 2 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
147 Sathya Sampathkumar 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
148 Saurabh Nalavade 3 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
149 Sawarn Singh 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
150 Shah Haider Raza 1 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
151 Shammi Sadiq 3 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
152 Shantanu Joshi 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
153 Shihan Gunathilaka 2 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
154 Shikhar Gupta 5 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
155 Shivam Mishra 5 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
156 Shravan Ramanand 1 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
157 Shreyas Chitneni 1 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
158 Siddharth Menon 3 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
159 Siddharth Veeraghanta 3 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
160 Sidhant Mohanty 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
161 Sirajul Ahmed 4 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
162 Skanda Rohit Sharma 3 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
163 Smitesh Modak 4 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
164 Sridhar Ranganathan 2 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
165 Srivatsa Murthy 3 San Diego 2 2024 DIV 1 San Diego 2 2024 DIV 1
166 Subba Rao Vadapalli 4 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
167 Suraj Patel 2 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
168 Surinderpal Singh 2 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
169 Syed Haider 6 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
170 Tarun Vadapalli 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
171 Tejas Sambre 3 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
172 Tejpal Singh 1 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
173 Tezwayne Creary 6 Caribbean 2024 DIV 1 Caribbean 2024 DIV 1
174 Thilan Pathberiya 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
175 Timil Patel 5 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
176 Tirthendra Sanyal 3 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
177 Ujwal Pathak 3 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
178 Vedant Jain 4 Santa Barbara 2024 DIV 1 Santa Barbara 2024 DIV 1
179 Vikram Raman 5 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
180 Vinay Misala 3 San Diego 1 2024 DIV 1 San Diego 1 2024 DIV 1
181 Vineeth Nair 5 CSUF 2024 DIV 1 CSUF 2024 DIV 1
182 Vishnu Chaitanya Mandalapu 6 Pegasus 2024 DIV 1 Pegasus 2024 DIV 1
183 Vishwaksena Reddy 4 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
184 Vivek Desai 2 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1
185 Vivek Desai 3 Vijayta 2024 DIV 1 Vijayta 2024 DIV 1
186 Wais Quraishi 6 Hollywood 1 2024 DIV 1 Hollywood 1 2024 DIV 1
187 Zaid Tariq 4 Cosmos 2024 DIV 1 Cosmos 2024 DIV 1
188 Zubair Murad 1 Colts 2024 DIV 1 Colts 2024 DIV 1